Foto: Hjalmar Westgård.

Foto: Hjalmar Westgård.

WORLD DANCE!

Treasure Tribe Tromsø (3T) is a small dance group in Tromsø.

Our dance style has from the beginning been ATS (American Tribal Style) and from autum 2022 FatChanceBellyDance®Style.

FCBD®S is a mix of Spanish, Indian and arabic dance mooves. 

The music we dance to, can be Norwegian, Saami, African, Indian, Spanish, Icelandic, Irish, or whatever suits the event we dance for. 

3T was founded in january 2014.

Treasure Tribe Tromsø (3T) er en liten dansegruppe i Tromsø.

Vi har siden oppstart danset ATS (American Tribal Style), og fra høsten 2022 FCBD®S (FatChanceBellyDance®Style).

FCBD®S er en blanding av spanske, indiske og arabiske dansetrinn og bevegelser.

Musikken vi danser til kan være norsk, samisk, afrikansk, indisk, spansk, islandsk, irsk, eller hva som helst egentlig, alt etter hvilket arrangement vi deltar i.

3T ble grunnlagt i januar 2014.

Vi tilbyr:

3T i Oslo 2016. Foto: Alfredo Barbuti.

3T i Oslo 2016. Foto: Alfredo Barbuti.

* Entertainment at birthday parties/weddings/conferences and other events! We are happy to take on assignments if it fits into our calendar.

Underholdning i bursdagsselskaper/bryllup/konferranser og andre eventer! Vi tar gjerne på oss oppdrag dersom det passer inn i kalenderen vår. Ta kontakt for mer info. 

* Stag Party! Are you planning the brides bachelorette party? Maybe an hour of Tribal Dancing?The bride is dressed up in Tribal skirt/belt, and possibly more equipment, if we have something in the right size.

Utdrikkingslag! Planlegger du brudens utdrikkingslag? Kanskje en time med Tribal-dans? Bruden blir kledd opp i Tribalskjørt/belte, og muligens mer Tribalutstyr, dersom vi har noe i passe størrelse. 

Kurs/workshop

Både Vibeke og Hilde har tatt "Teachers Training" og er sertifisert til å undervise i FCBD®Style.

Ta kontakt om du ønsker kurs/workshop.

Du finner oss på Facebook: https://www.facebook.com/treasuretribe 

Du kan gjerne følge Youtube-kanalen vår: https://www.youtube.com/channel/UClur4MVK61b37ElY74nZ-jw 

Og vi legger også ut ett og annet på Instagram: https://www.instagram.com/treasure3t/ 

We love outdoor events as well as indoors!

Del denne siden